Európsky týždeň mobility | SAD Dunajská Streda, a.s.

Európsky týždeň mobility

Trnavský samosprávny kraj sa v roku 2021 rozhodol na základe výzvy Slovenskej agentúry životného prostredia zapojiť do Európskeho týždňa mobility, ktorý sa uskutoční v termíne od 16.09.2021 – do 22.09.2021.

Cieľom tejto aktivity je znižovať nepriaznivé vplyvy dopravy na životné prostredie a podnecovať obyvateľov obcí a miest k používaniu alternatívnych druhov dopráv k osobnej doprave automobilom, ako je verejná doprava, pešia chôdza, cyklistika a pod.

Snahou Trnavského samosprávneho kraja je tiež v spolupráci s dopravcami zabezpečujúcimi verejnú pravidelnú autobusovú dopravu v rámci Európskeho týždňa mobility propagovať verejnú hromadnú dopravu.

Trnavský kraj rozhodol, že sa zapojí dňa 22.09.2021 do Európskeho týždňa mobility v rámci tradičného dňa bez automobilov tak, že cestujúci v tento deň budú cestovať bezplatne (bez nutnosti preukazovania sa vodičským preukazom).