Nová linka Dunajská Streda - Bratislava R7 | SAD Dunajská Streda, a.s.