Ocenenie nášho pracovníka | SAD Dunajská Streda, a.s.

Ocenenie nášho pracovníka

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky udelil dňa 10.11.2014 nášmu pracovníkovi pánovi Ladislavovi Feketemu TITUL ZASLÚŽILÝ ZAMESTNANEC za mimoriadne schopnosti a dlhodobé vynikajúce pracovné výsledky vodiča autobusu v spoločnosti SAD Dunajská Streda, a.s. (predchodca ČSAD).

Pán Fekete nastúpil do pracovného pomeru do ČSAD dňa 1. 10. 1969 ako vodič a pôsobí v spoločnosti SAD Dunajská Streda, a.s. aj v súčasnosti, aj keď už nie na pozícii vodiča autobusu.

Za obdobie, kedy bol vodičom autobusu v prímestskej a zájazdovej (aj medzinárodnej) doprave, najazdil viac ako 2,6 mil. km, čo je mimoriadne obdivuhodný výkon.

Naša spoločnosť je dlhodobo významným zamestnávateľom regiónu Dunajská Streda a Galanta a počas 65 rokov zamestnávala a v súčasnosti zamestnáva veľký počet ľudí, ktorí sa menšou, ale aj väčšou mierou podieľali na kvalitnom poskytovaní služieb verejnosti a vytvárali a aj naďalej budujú dobré meno našej spoločnosti. Jedným z týchto zamestnancov je práve aj pán Ladislav Fekete, ktorému touto cestou vedenie spoločnosti vyslovuje veľké poďakovanie za prácu, ktorú vykonával ako vodič autobusu.