Pripomienkovanie CP | SAD Dunajská Streda, a.s.

Pripomienkovanie CP

POZOR!!!
Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2017/2018

Dovolíme si Vás upozorniť, že od 18.09.2017 do 29.09.2017 budú na našej stránke zverejnené návrhy nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy na obdobie platnosti 2017/2018 k Vášmu pripomienkovaniu.
Vaše požiadavky zasielajte do 29.09.2017 e-mailom alebo písomne na mailovú adresu doprava@sadds.sk
Na požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté.
Uvítame návrhy zástupcov obcí, ktorí vedia identifikovať potrebu na prepravu cestujúcich, týkajúcu sa optimalizácie prevádzkovaných spojov.