Zmena cestovných poriadkov od 1.2.2021 | SAD Dunajská Streda, a.s.

Zmena cestovných poriadkov od 1.2.2021

Oznam o zmene prevádzkovania spojov SAD Dunajská Streda, a. s.

Z dôvodu náhleho výpadku  vodičov pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vplyvom pandémie Covid 19, SAD Dunajská Streda, a.s., bude dňom

1. februára 2021

až do odvolania viesť spoje pravidelnej dopravy v redukovanom prázdninovom režime, tzn. spoje označené značkou „X27“ nebudú premávať. Vzniknutá situácia nie je v záujme objednávateľa našich dopravných služieb ani našej spoločnosti a vopred sa ospravedlňujeme širokej cestujúcej verejnosti a ďakujeme za pochopenie.

dotknuté linky nájdete na našom webe tu: https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok-zmeny alebo na ubian.sk

Naďalej platí podmienka ochrany cestujúcej verejnosti a to, že cestujúci v hromadnej doprave musia mať prekrytie tváre, resp. ochranu dýchacích ciest.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o:
  - maximálne uprednostňovanie bezhotovostnej platby (dopravnej karty), čím bude minimalizovaný kontakt pri hotovostnej platbe,
  - maximálne využívanie možnosti e-shopu na nabíjanie čipovej dopravnej karty, pričom dostupnosť kreditu môže nastať až o 24 hod. a dopravná karta, resp. kredit sa aktivuje prvým priložením k palubnému počítaču v autobuse dopravcu, u ktorého bol vklad realizovaný,
  - sledovanie našej webovej stránky, ktorá informuje o prípadných zmenách.