Zmeny CP od 28.apríla 2023 - Uzávierka Veľký Meder-Medveďov | SAD Dunajská Streda, a.s.

Zmeny CP od 28.apríla 2023 - Uzávierka Veľký Meder-Medveďov

Vážení cestujúci !

Upozorňujeme Vás, že úplnou uzávierkou cesty I/13

Veľký Meder – Medveďov z dôvodu jej generálnej rekonštrukcie

od 28. 04. 2023

dochádza k zmene trasovania liniek 201 420 Veľký Meder – Baloň – Ňárad – Gabčíkovo a 201 422 Dunajská Streda – Gabčíkovo – Veľký Meder. Zmena trasy spôsobí, že zastávky „Veľký Meder, Ižop, ObU“, „Veľký Meder, Ižop, les“, „Čiližská Radvaň, Vrbina, rázc.“ a Čiližská Radvaň, Malá Radvaň“ budú zrušené bez náhrady. Zmena trasy a obchádzka cez Kľúčovec si vyžiadajú aj zmeny časových polôh niektorých spojov (aj na linke 201 416 Dunajská Streda – Dolný Štál – Veľký Meder), preto doporučujeme sledovať webstránku www.sadds.sk/ cestovné poriadky / zmeny CP od 28. 04. 2023.

Cookies