Zmeny CP od 2.9.2013 - nová linka MHD! | SAD Dunajská Streda, a.s.