Objednávkový formulár | SAD Dunajská Streda, a.s.

Objednávkový formulár

Realizácia autobusom s obsaditeľnosťou v triede
Realizácia autobusom s obsaditeľnosťou v triede
Realizácia autobusom s obsaditeľnosťou v triede
Realizácia autobusom s obsaditeľnosťou v triede
Odkiaľ
Kam
:
:

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov obsiahnutých v tejto žiadosti prevádzkovateľovi Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť, IČO: 36 245 488, so sídlom Bratislavská cesta 918/2, 929 13 Dunajská Streda,  SR, ako aj k ich poskytovaniu ďalším osobám, s ktorými je prevádzkovateľ v zmluvnom vzťahu,  a to za účelom elektronického spracovania žiadosti.

UPOZORNENIE:

V zmysle Nariadenia EP a R (ES) č.561/2006 môže byť vodič objednávateľovi k dispozícii 13 hod. , respektívne  15 hod. , ak v priebehu zájazdu bude vodič disponovať 3 hod. nepretržitým odpočinkom (bez pohybu vozidla). Do tejto doby sa započítava aj doba, ktorú potrebuje vodič na pristavenie a odstavenie vozidla.

Po 1. januári 2014, ak vozidlo jazdí v čase od 22.00 do 6.00 hod., musí ho viesť viacero osôb alebo čas jazdy sa musí skrátiť na tri hodiny.

Objednávateľ prehlasuje, že uvedenému porozumel a zaväzuje sa, že v prípade porušenia tohto Nariadenia z vlastnej viny (zmena programu zájazdu) uhradí vodičovi a dopravcovi všetky sankcie, ktoré budú uplatnené v zmysle Nariadenia.

Ak objednávateľ nadmerne znečistí alebo svojim počínaním poškodí interiér autobusu, dopravca si bude žiadať náhradu v plnej výške.

Prečítajte si prepravný poriadok.

INFO

Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie hradu Buda, bude od 15.05.2016 vstup pre zájazdové autobusy zakázaný.

Viac informácií nájdete na: http://24.hu/belfold/2016/04/29/majus-kozepetol-tilos-lesz-turistabusszal-behajtani-a-budai-varba/

 __   __   _  _         ____  _____ 
\ \ / / __| | | |__ __ __ | ___| |___ /
\ \ / / / _` | | '_ \ \ \ /\ / / |___ \ |_ \
\ V / | (_| | | | | | \ V V / ___) | ___) |
\_/ \__,_| |_| |_| \_/\_/ |____/ |____/
Zadajte kód zobrazený v štýle ASCII art.