Informácie na AS | SAD Dunajská Streda, a.s.

Informácie na AS

Stránkové dni na autobusových staniciach

Autobusová stanica Dunajská Streda

Pondelok - Piatok: 08:00 - 15:00, Počas Vianočných sviatkov viď "novinky"
NONSTOP infolinka na AS v Dunajskej Strede: 0910 49 49 49 aj STRATY!
Hovory sú účtované podľa taríf mobilného operátora.

Autobusová stanica Galanta

Pondelok, Streda, Piatok: 08:00 - 12:00
Utorok, Štvrtok: 12:00 - 15:30

Infolinka bude doplnená

Autobusová stanica Sereď

Pondelok - Piatok: 08:00 - 13:30

Infolinka bude doplnená