SeniorPas TTSK | SAD Dunajská Streda, a.s.

SeniorPas TTSK

Dôchodcovia a SeniorPas TTSK

Dňa 1. 7. 2021 vstupuje do platnosti nová Tarifa v prímestskej autobusovej doprave v TTSK č. 1/2021, ktorá umožňuje dôchodcom nad 70 rokov vydanie tzv. SeniorPasu TTSK (ďalej len SeniorPas). SeniorPas bude vydávaný na predpredajných miestach dopravcov formou bezkontaktnej čipovej karty – dopravnej karty (ďalej len DK) na základe predloženého dokladu totožnosti a fotografie (bude zoskenovaná) žiadateľa za poplatok 6,00 € a po zaplatení ročného (365 dňového) poplatku vo výške 6 €, teda zakúpením predplatného časového lístka, bude môcť držiteľ SeniorPasu ďalších 365 dní bezplatne cestovať autobusmi prímestskej dopravy dopravcov TTSK, t. j. dopravcami SAD Dunajská Streda, a.s., ARRIVA Trnava, a.s., a SKAND Skalica, s.r.o. Nahratie PRVÉHO predplatného cestovného lístka – SeniorPasu musí byť zrealizované na predpredajnom mieste dopravcu, opakované predĺženie platnosti SeniorPasu (po roku) bude tiež spoplatnené poplatkom vo výške 6€ a bude realizovateľné aj v autobusoch menovaných dopravcov. V prípade, že dôchodca nad 70 rokov nebude vlastníkom SeniorPasu, bude mu umožnené cestovať podľa novozavedenej tarify „Jednosmerné osobitné cestovné pre osoby 62+“, ktorá je oproti „Jednosmernému obyčajnému cestovnému“ taktiež cenovo zvýhodnená. Aj v tomto prípade (62+) má cestujúci možnosť zakúpenia si DK (nutné predložiť doklad totožnosti a fotografiu) na predpredajných miestach dopravcov za účelom ešte výhodnejšieho cestovania, pričom DK bude slúžiť na jednoznačné preukazovanie nároku na zľavu z cestovného (nebude nutné sa u vodiča preukazovať dokladom totožnosti) a na cenovo zvýhodnenú bezhotovostnú platbu (DK bude elektronickou peňaženkou).

 

Nové tarify platia výhradne na prímestských linkách Trnavského samosprávneho kraja, netýka sa to MHD, tá má svoj cenový výmer.
Cookies