Nepravidelná doprava | SAD Dunajská Streda, a.s.

Nepravidelná doprava

Nepravidelná doprava zahŕňa činnosť vnútroštátnej a zahraničnej zájazdovej dopravy a riadi sa heslom flexibilita a operatívnosť.

Na jej výkon sú vyčlenené autobusy, ktorých vekový priemer nepresahuje 6 rokov a z technického pohľadu spĺňajú normu EURO5 a EURO6. Tieto autobusy majú obsaditeľnosť od 8 do 60 miest, sú vybavené bezpečnostnými pásmi a sú vyhotovené s rôznou a rozsiahlou výbavou prispôsobiteľnou požiadavkám objednávateľa - flexibilita.

V ponuke sú 3 stupne výbavy:

  • KLASIK - autobusy bez klimatizácie a videa,
  • LUX - autobusy s klimatizáciou, videom a bufetom,
  • HD - autobusy s klimatizáciou, videom, bufetom a toaletou.

Použitie vozidiel nepravidelnej dopravy je univerzálne, od využitia autokarov pre školy - školské zájazdy, jednodňové a viacdňové zájazdy, pobytové a poznávacie zájazdy, kyvadlovú dopravu, až po svadby, oslavy, eventy, firemné večierky, konferencie a hromadné spoločenské podujatia. Naša spoločnosť vykonáva prepravy nielen v tuzemsku, ale aj v zahraničí, v celej Európe a aj v Severnej Afrike. V roku 2004 bol našou dopravnou technikou úspešne absolvovaný 4 týždňový zájazd na Kaukaz.

V nepravidelnej doprave tvoria vozidlový park najmä vozidlá značky Irisbus a Iveco, ktorých výrobcom je nadnárodná holdingová spoločnosť Iveco. Činnosť nepravidelnej dopravy je koordinovaná non-stop dispečingom - operatívnosť.

Najnovšími prírastkami vozidlového parku sú 3 autobusy kategórie HD Iveco MAGELYS s pohonnými agregátmi spĺňajúcimi emisné normy EURO6.

Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda a.s. vykonáva svoju dopravnú činnosť na báze povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy udelením rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy. Pre výkon medzinárodnej dopravy sme držiteľmi licencie Európskeho spoločenstva na medzinárodnú osobnú prepravu autokarmi a autobusmi.

Cookies