Profil a história | SAD Dunajská Streda, a.s.

Profil a história

Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť (v skratke SAD Dunajská Streda, a.s.) je dopravca v oblasti osobnej pravidelnej (linkovej), zmluvnej a nepravidelnej (zájazdovej) autobusovej dopravy.

Spoločnosť eviduje k 1.1.2017 spolu 291 zamestnancov, z toho 250 vodičov, 36 THP pracovníkov a 5 robotníkov. Vlastní 219 ks autobusov rôzneho prevedenia s obsaditeľnosťou 8 až 71 miest na sedenie. Obrat akciovej spoločnosti sa blíži k 16,5 mil. EUR ročne.
 

História spoločnosti

Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť, je spoločnosť  s viac ako 60-ročnou tradíciou pôvodne v oblasti nákladnej a osobnej verejnej dopravy pod názvom Československá automobilová doprava (skrátene ČSAD).

Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť, so sídlom Bratislavská cesta 918/2,  929 13  Dunajská Streda,  bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.09.2001 podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka a § 12 ods. 2 písm. a, zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, v súlade s rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 749 spis. č. KM - 325/2001 zo dňa 17.05.2001 o privatizácii štátneho podniku Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, štátny podnik skrátene SAD Dunajská Streda, š.p. na realizáciu privatizačného projektu vedeného v evidencii Ministerstva pod č. 2237 a v súlade s rozhodnutím Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 71 zo dňa 06.09.2001. Akciová spoločnosť prebrala dňom 01.10.2001 všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) zrušeného štátneho podniku Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, štátny podnik skrátene SAD Dunajská Streda, š.p., Dunajská Streda, IČO: 34 005 439.

V roku 2002 vstupuje do akciovej spoločnosti nový investor – spoločnosť Dunajskostredská autobusová doprava, s.r.o. so sídlom Bratislavská cesta 918/2, Dunajská Streda (ďalej aj ako „DSAD, s.r.o.“), ktorý vo výberovom konaní získava 49 % akcií akciovej spoločnosti. V roku 2003 uplatnením predkupného práva (v zmysle Zmluvy o kúpe a predaji akcií) získava investor 17 % podiel akcií (výška podielu pred navýšením základného imania), a tak sa v decembri 2003 stáva majoritným akcionárom akciovej spoločnosti s podielom 60,32 % akcií na základnom imaní akciovej spoločnosti.

Základné imanie akciovej spoločnosti je k 31. 12. 20133 953 628,110333 EUR

Akcie

 • počet akcií: 119 107
 • druh akcií: kmeňové, na meno
 • podoba: zaknihované
 • menovitá hodnota: 33,193919 EUR

Akcionári:

Dunajskostredská autobusová doprava, s. r. o., Dunajská Streda (60,32 %)
Fond národného majetku Slovenskej republiky  (39,68%)

Predmet činnosti akciovej spoločnosti

 •  verejná cestná hromadná doprava osobná, pravidelná     
 •  automatizované spracovanie údajov
 •  školiaca činnosť a vedenie kurzov     
 •  činnosť účtovných poradcov     
 •  prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom, správa budov     
 •  veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti     
 •  maloobchod v rozsahu voľnej živnosti     
 •  predaj poškodených a opustených prepravovaných vecí     
 •  verejná cestná hromadná doprava osobná nepravidelná neverejná cestná osobná doprava     
 •  cestná nákladná doprava     
 •  prevádzkovanie cestovnej kancelárie