Pravidelná doprava | SAD Dunajská Streda, a.s.

Pravidelná doprava

Zahŕňa licencovanú činnosť (dopravnú licenciu) v mestskej, prímestskej a medzištátnej doprave. Prímestská doprava zabezpečuje dopravnú obslužnosť územia okresov Dunajská Streda a Galanta, s presahom do okresov Bratislavského a Nitrianskeho kraja. Prímestská doprava je lokalizovaná do centier v Dunajskej Strede, Galante, Seredi a Veľkom Mederi.

Spoločnosť je držiteľom:

  • 44 licencií na linky prímestskej dopravy,
  • 3 licencií súhrnne na 7 liniek mestskej hromadnej dopravy v mestách Dunajská Streda, Galanta a Sereď.

V pravidelnej osobnej doprave ročne ubehneme cca 6,65 mil. km, ročne prepravíme 5,2 mil. osôb, denne vykonáme cca 1000 spojov.

Cookies