Výsledky hlasovania valného zhromaždenia | SAD Dunajská Streda, a.s.

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia

Spoločnosť Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť, plní svoju povinnosť v zmysle § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka zverejniť na internetovej stránke výsledky hlasovania  zo zasadnutia  valného zhromaždenia spoločnosti Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť, so sídlom  Bratislavská cesta 918/2, 929 13 Dunajská Streda, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu  Trnava, v oddieli Sa, vložka č. 10215/T,  IČO: 36 245 488.

Cookies