Spoločenská zodpovednosť | SAD Dunajská Streda, a.s.

Spoločenská zodpovednosť

Spoločnosť Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, a.s. sa zasadzuje za trvalo udržateľný rozvoj, hospodársky rast, zvyšovanie počtu a kvality pracovných miest a intenzívnejšie realizovanie svojho záväzku týkajúceho sa spoločensky zodpovedného podnikania vrátane spolupráce s ostatnými zúčastnenými stranami.

Spoločensky zodpovedné správanie spoločnosti má za úlohu priblížiť svojim zamestnancom svoje základné hodnoty v regióne, v ktorom pôsobí a na ktoré má svojou činnosťou priamy vplyv. Je dôležitá pre miestne spoločenstvá - komunity, ktoré chcú vedieť, že žijú medzi organizáciami zdieľajúcimi ich hodnoty a potreby.

Princípy spoločenskej zodpovednosti SAD DS sú prístupné všetkým zainteresovaným stranám spoločnosti, ktoré cítia, že treba podporovať zodpovedné správanie organizácií, ale aj pre ľudí z ostatných regiónov, ktorí od organizácie očakávajú, že sa bude správať v súlade s európskymi a medzinárodnými hodnoteniami a zásadami. Rovnako dôležitá je aj pre nasledujúce generácie, ktoré chcú žiť vo svete rešpektujúcom ľudí a prírodu. 

Cookies