Rodinný lístok | SAD Dunajská Streda, a.s.

Rodinný lístok

 

Trnavský samosprávny kraj zavádza od 1.7.2020 nový druh cestovného lístka – Rodinný cestovný lístok.

Podmienky za ktorých sa bude možné prepravovať na „rodinný lístok“:

-  Cestovný lístok bude platný na všetkých linkách dopravcov (ARRIVA Trnava, SKAND Skalica a SAD Dunajská Streda) ktoré prevádzkujú na základe výkonov vo verejnom záujme a to v soboty, nedele, sviatky a dni pracovného pokoja a voľna.

-  Cestovný lístok je platný z bodu A do bodu B a späť (spiatočný cestovný lístok) v rámci toho istého dňa do 23:59 a zároveň je platný aj na prepravu z bodu C do bodu A (podmienkou je však návrat do východiskového bodu).

-  Rodinný cestovný lístok je neprestupný. V prípade prestupu je potrebné si zakúpiť nový rodinný cestovný lístok, to znamená, že z bodu A do bodu B nie je možné cestovať cez bod C.

-  Na cestovný lístok je možné prepraviť maximálne 5 osôb t. j. 2 dospelí  (bez rodinnej príslušnosti, nemusí to byť nutne mama a otec len 2 dospelé osoby ) + max. 3 deti vo veku od 0 do 18 rokov alebo 1 dospelá osoba + max. 4 deti vo veku od 0 do 18 rokov.

-  Cestovný lístok nebude platný, ak sa by sa naň chceli prepraviť 2 dospelé osoby bez detí alebo naopak 5 detí bez dospelej osoby. Vždy musí byť v skupine minimálne 1dospelá osoba a 1 dieťa.

-  Určenie veku dieťaťa bude prebiehať len vizuálnym hodnotením vodiča a v prípade, že si vodič nebude istý vekom, môže si od dotknutej osoby vypýtať občiansky preukaz.

Platnosť cestovného lístka je vždy do 23:59 toho dňa v ktorom bol cestový lístok zakúpený a jeho cena je stanovená vo výške symbolického 1 €.

 

Výdaj rodinného cestovného lístka bude nasledovný:

Ak máme 5 člennú rodinu (2 dospelí + 3 deti do 18 rokov)

Pri ceste tam sa vydajú lístky:

1.           Rodinný lístok – 1 € (1 dospelá osoba)

2.           Rodinný spolucest./dosp. - 0 € (1 osoba)

3.           Rodinný spolucest./dieťa – 0 € (3 osoby)

Pri ceste späť sa vydajú nasledovné lístky:

1.           Rodinný spolucest./dosp. – 0 € (2 osoby)

2.           Rodinný spolucest./dieťa – 0 € (3 osoby)

 

Cookies