Zmluvná doprava | SAD Dunajská Streda, a.s.

Zmluvná doprava

Zmluvná doprava je osobitným druhom pravidelnej dopravy a je nezanedbateľnou súčasťou našej dopravnej činnosti.

Vykonáva sa pre uzavretý okruh cestujúcej verejnosti, spravidla zamestnancov objednávateľa prepravy. V tomto druhu dopravnej činnosti máme bohaté skúsenosti, pričom v súčasnosti ju vykonávame prevažne pre tak známe spoločnosti ako VOLKSWAGEN Slovakia, SAMSUNG Galanta, AMAZON Sereď, JAGUAR Landrover, PSA Peugeot, CEVA, SCHINDLER, SLOVNAFT a.s. a jej dcérskej spoločnosti, ako aj pre iných, menších zamestnávateľov v našom regióne.

Cookies