Žiadosť o dopravnú kartu | SAD Dunajská Streda, a.s.

Žiadosť o dopravnú kartu

PRAVIDLÁ VYDÁVANIA ČIPOVÝCH KARIET:

  1. Žiacka čipová karta (ďalej ŽČK) sa vydáva pre žiakov 1.-4. ročníkov s platnosťou do ukončenia 4. ročníka na základe potvrdenia o návšteve školy. K vydaniu ŽČK je nutná aktuálna fotografia (najlepšie civilná, pre potreby naskenovania na ŽČK v rozmere 2x3cm).
  2. Žiakom 5.-9. ročníkov sa vydáva nová ŽČK s platnosťou do konca 9. ročníka na základe potvrdenia o návšteve školy. K vydaniu ŽČK je nutná aktuálna fotografia (najlepšie civilná, pre potreby naskenovania na ŽČK v rozmere 2x3cm).
  3. ŽČK pre študentov SŠ sa vydávajú s platnosťou do 31.8. a pre študentov VŠ s platnosťou do 30.9. Platnosť takejto ČK je 1 rok a predlžuje sa na základe potvrdenia od školy (tlačivo sa dá vyzdvihnúť v informačných strediskách autobusových staníc Dunajská Streda a Galanta alebo stiahnuť z našej webstránky). K vydaniu ŽČK je nutná aktuálna fotografia (najlepšie civilná, pre potreby naskenovania na ŽČK v rozmere 2x3cm).
  4. Platnosť ČK pre cestujúcich bez nároku na žiacku zľavu je 5 rokov.

Poplatky:

Zaobstaranie novej ČK, ŽČK je 3,80€
Predĺženie ČK a ŽČK je 0,90€
Poštovné a balné 2,70€

Dopravnú čipovú kartu bez nároku na žiacku zľavu je možné vybaviť aj prostredníctvom MAILU vyplnením a zaslaním žiadosti na mailovú adresu predpredajds [at] sadds [dot] sk. Karta sa zasiela formou DOBIERKY (Slovenská POŠTA) vo výške 6,50€ (ČK + poštovné a balné) na adresu uvedenú v žiadosti alebo je možné si ju vyzdvihnúť osobne na autobusovej stanici v Dunajskej Strede alebo v Galante (podľa dohody).

 

Žiadosti a informácie: