Žiadosť o dopravnú kartu | SAD Dunajská Streda, a.s.

Žiadosť o dopravnú kartu

PRAVIDLÁ VYDÁVANIA ČIPOVÝCH KARIET:

  1. Žiacka čipová karta (ďalej ŽČK) sa vydáva pre žiakov 1.-4. ročníkov s platnosťou do ukončenia 4. ročníka na základe potvrdenia o návšteve školy. K vydaniu ŽČK je nutná aktuálna fotografia (najlepšie civilná, pre potreby naskenovania na ŽČK v rozmere 2x3cm).
  2. Žiakom 5.-9. ročníkov sa vydáva nová ŽČK s platnosťou do konca 9. ročníka na základe potvrdenia o návšteve školy. K vydaniu ŽČK je nutná aktuálna fotografia (najlepšie civilná, pre potreby naskenovania na ŽČK v rozmere 2x3cm).
  3. ŽČK pre študentov SŠ sa vydávajú s platnosťou do 31.8. a pre študentov VŠ s platnosťou do 30.9. Platnosť takejto ČK je 1 rok a predlžuje sa na základe potvrdenia od školy (tlačivo sa dá vyzdvihnúť v informačných strediskách autobusových staníc Dunajská Streda a Galanta alebo stiahnuť z našej webstránky). K vydaniu ŽČK je nutná aktuálna fotografia (najlepšie civilná, pre potreby naskenovania na ŽČK v rozmere 2x3cm).
  4. Platnosť ČK pre cestujúcich bez nároku na žiacku zľavu je 5 rokov.

Kartu je možné zakúpiť osobne na predpredajných miestach na autobusovej stanici v DS a GA (počas stránkových hodín) alebo objednať cez internet na https://www.ubian.sk/kupit-kartu

 

Poplatky:

Zaobstaranie novej ČK, ŽČK je 6,00€
Predĺženie ČK a ŽČK je 1,00€
Poštovné a balné 2,20€

Žiadosti k osobnému zakúpeniu na predpredajných miestach, informácie a VOP pre čipové karty:

Cookies