Dotaznik spokojnosti pravidelenej dopravy | SAD Dunajská Streda, a.s.

Dotaznik spokojnosti pravidelenej dopravy

Milí respondenti,

radi by sme Vás požiadali o vyplnenie predloženého dotazníka. Pri každej otázke zaznačte jednu odpoveď, s ktorou sa najviac stotožňujete. Dotazník je anonymný. Vami poskytnuté informácie budú spracované a ďalej použité na zvýšenie kvality cestovania firmou SAD Dunajská Streda, a.s.

Vopred Vám ďakujeme za Váš čas, ochotu a spoluprácu.

Veľmi spokojný - 1 Nespokojný - 5
Veľmi spokojný - 1 ; nespokojný - 5
Vyhovujúce - 1; nevyhovujúce - 5
Vyhovujúce - 1; nevyhovujúce - 5
Veľmi dobrý - 1 ; veľmi zlý - 5
Cookies