Autobusová stanica | SAD Dunajská Streda, a.s.

Autobusová stanica

Dňa 16. 12. 2013 spoločnosť SAD Dunajská Streda, a.s. slávnostne odovzdala do prevádzky cestujúcej verejnosti autobusovú stanicu v Dunajskej Strede. Po necelých 8 mesiacoch kompletnej rekonštrukcie na ploche pôvodnej stanice bola vybudovaná nová moderná stanica s jedinečným spôsobom bezbariérových nástupíšť, ktoré sú priamo súčasťou výpravnej budovy. Takéto riešenie umožňuje, aby autobus prichádzal za cestujúcim a nie naopak.

Po uplynulých rokoch prevádzky môžeme konštatovať, že rozhodnutie spoločnosti bolo správne a autobusová stanica plní svoje ciele a zámery, čo preukazuje aj skutočnosť, že za rok jej služby využilo viac ako 1,4 milióna cestujúcich.

Celkové náklady na výstavbu novej stanice boli takmer 1,0 milión EUR a boli v celej výške hradené zo zdrojov spoločnosti SAD Dunajská Streda, a.s.

Slávnostné uvedenie stanice do prevádzky sa uskutočnilo za účasti riaditeľa SAD Dunajská Streda, a.s. Michala Humeníka, primátora mesta Dunajská Streda Zoltána Hájosa a podpredsedu VÚC Trnava pána Zdenka Čambala.

Zábery z pôvodnej stanice, jej demoláciu, vizualizáciu novej stanice a následne fotky zo slávnostného otvárania z roku 2013 si môžete pozrieť v galérii.

Služby poskytované na autobusovej stanici:

  • moderné informačné centrum jedinečné svojim riešením cez technológie GPS, GPRS a internetu, ktoré informuje cestujúcu verejnosť v reálnom čase o jednotlivých odchodoch a príchodoch autobusových spojov
  • wifi v priestoroch stanice, možnosť využitia konektorov na nabíjanie mobilných telefónov (aj USB)
  • 24-hodinová strážna služba
  • informačný pult
  • parkovanie osobných motorových vozidiel v areáli autobusovej stanice (v prípade zakúpenia a držby čipovej dopravnej karty)
  • stojany na bicykle s možnosťou bezpečného uzamknutia
  • možnosť využitia občerstvenia v modernom Piano bistro&cafe
Cookies