Cestovný poriadok - zmeny | SAD Dunajská Streda, a.s.

Cestovný poriadok - zmeny

Cestovné poriadky od: 1.2.2022
201 401
Dunajská Streda – Gabčíkovo – Trstená na Ostrove
201 402
Dunajská Streda – Horný Bar
201 403
Dunajská Streda – Holice
201 404
Veľ. Meder – Dolný Štál – Dun.Streda – Šamorín – Bratislava
201 405
Šamorín – Zlaté Klasy
201 409
Dunajská Streda – Orechová Potôň – Lehnice – Bratislava
201 416
Dunajská Streda – Dolný Štál – Veľký Meder
201 421
Dunajská Streda – Kľúčovec
201 422
Dunajská Streda – Gabčíkovo – Veľký Meder
201 423
Veľký Meder – Topoľníky – Dun. Streda – Lehnice – Bratislava
202 101
MHD Galanta linka č.1
202 102
MHD Galanta linka č.2
202 103
MHD Galanta linka č.3
202 401
Galanta – Tomašíkovo – Dunajská Streda
202 402
Galanta – Jánovce – Jelka – Nový Život – Bratislava
202 403
Galanta – Veľká Mača – Sládkovičovo – Sereď