Cestovný poriadok - zmeny | SAD Dunajská Streda, a.s.

Cestovný poriadok - zmeny

Cestovné poriadky od: 11.12.2022

201 101
MHD Dunajská Streda linka č.1
201 102
MHD Dunajská Streda linka č. 2
201 401
Dunajská Streda – Gabčíkovo – Trstená na Ostrove
201 402
Dunajská Streda – Horný Bar
201 403
Dunajská Streda – Holice
201 404
Veľ. Meder – Dolný Štál – Dun.Streda – Šamorín – Bratislava
201 405
Šamorín – Zlaté Klasy
201 406
Šamorín – Tomášov
201 408
Dunajská Streda – Orechová Potôň – Potônske Lúky
201 409
Dunajská Streda – Orechová Potôň – Lehnice – Bratislava
201 410
Dunajská Streda – Michal na Ostrove – Janíky
201 411
Dunajská Streda – Čakany – Štvrtok na Ostrove
201 412
Dunajská Streda – Jahodná – Trhová Hradská
201 413
Dun. Streda, (Šamorín) – Gabčíkovo – Bodíky – Bratislava
201 414
Dunajská Streda – Trhová Hradská – Trstice
201 415
Dunajská Streda – (Veľ. Meder) – Šaľa – Nitra
201 416
Dunajská Streda – Dolný Štál – Veľký Meder
201 417
Veľký Meder – Sokolce – Bodzianske Lúky
201 418
Dunajská Streda – Kútniky – Povoda
201 420
Veľký Meder – Baloň – Ňárad – Gabčíkovo
201 421
Dunajská Streda – Kľúčovec
201 422
Dunajská Streda – Gabčíkovo – Veľký Meder
201 423
Veľký Meder – Topoľníky – Dun. Streda – Lehnice – Bratislava
201 424
Dunajská Streda – Galanta – Sereď – Trnava
201 425
Dunajská Streda – Lehnice – Potônske Lúky
201 426
Šamorín – Lehnice – Potônske Lúky
201 427
Dunajská Streda - Veľký Meder - Komárno
201 434
Gabčíkovo - Šamorín - Bratislava
201 435
Dunajská Streda - Bratislava R7
202 101
MHD Galanta linka č.1
202 102
MHD Galanta linka č.2
202 103
MHD Galanta linka č.3
202 111
MHD Sereď linka č.1
202 112
MHD Sereď linka č.2
202 401
Galanta – Tomašíkovo – Dunajská Streda
202 402
Galanta – Jánovce – Jelka – Nový Život – Bratislava
202 403
Galanta – Veľká Mača – Sládkovičovo – Sereď
202 404
Galanta – Košúty – Čierna Voda
202 405
Galanta – Šaľa
202 406
Galanta – Trstice
202 407
Galanta – Váhovce – Sereď
202 408
Tomašíkovo – Šaľa
202 409
Galanta – Senec – Bratislava
202 412
Galanta – Šaľa – Nitra
202 421
Sereď – Pusté Sady – Dvorníky – Hlohovec
202 423
Sereď – Šaľa
202 424
Sereď – Galanta – Pata – Močenok
202 425
Sereď – Šúrovce
202 426
Sereď – Vinohrady nad Váhom – Hlohovec
202 429
Galanta – Sládkovičovo – Majcichov – Sereď
202 431
Dvorníky – Sereď – Bratislava
202 433
Sereď – Trnava
Cookies