Cestovný poriadok - zmeny | SAD Dunajská Streda, a.s.

Cestovný poriadok - zmeny

Cestovné poriadky od: 1.7.2024
201 402
Dunajská Streda – Horný Bar
201 403
Dunajská Streda – Holice
201 404
Veľ. Meder – Dolný Štál – Dun.Streda – Šamorín – Bratislava
201 408
Dunajská Streda – Orechová Potôň – Potônske Lúky
201 409
Dunajská Streda – Orechová Potôň – Lehnice – Bratislava
201 410
Dunajská Streda – Michal na Ostrove – Janíky
201 411
Dunajská Streda – Čakany – Štvrtok na Ostrove
201 412
Dunajská Streda – Jahodná – Trhová Hradská
201 414
Dunajská Streda – Trhová Hradská – Trstice
201 416
Dunajská Streda – Dolný Štál – Veľký Meder
201 418
Dunajská Streda – Kútniky – Povoda
201 420
Veľký Meder – Baloň – Ňárad – Gabčíkovo
201 421
Dunajská Streda – Kľúčovec
201 422
Dunajská Streda – Gabčíkovo – Veľký Meder
201 423
Veľký Meder – Topoľníky – Dun. Streda – Lehnice – Bratislava
201 427
Dunajská Streda - Veľký Meder - Komárno
201 436
Dunajská Streda - Tomášikovo - Galanta
202 102
MHD Galanta linka č.2
202 402
Galanta – Jánovce – Jelka – Nový Život – Bratislava
202 404
Galanta – Košúty – Čierna Voda
202 405
Galanta – Šaľa
202 406
Galanta – Trstice
202 408
Tomašíkovo – Šaľa
202 412
Galanta – Šaľa – Nitra
202 421
Sereď – Pusté Sady – Dvorníky – Hlohovec
202 423
Sereď – Šaľa
202 433
Sereď – Trnava
Cookies