Novinky | SAD Dunajská Streda, a.s.

Novinky

Od 8.5.2014 do 15.9.2014 bude opäť premávať CYKLOBUS http://www.sadds.sk/sk/cyklobus
Vážení cestujúci! Dňom 15.12.2013 vstupujú do platnosti nové cestovné poriadky (k dispozícii v sekcii cestovné poriadky). Súčasne sa 15.12.2013 otvárajú priestory novej stanice (budova bude prechodne uzatvorená 16.12.2013 v čase od 12.00 hod do 14.30 hod). Oznamujeme Vám, že všetky čísla nástupíšť zostávajú rovnaké ako na provizórnej autobusovej stanici, okrem linky číslo 201427 do Komárna, kde obidva spoje budú odchádzať z nástupišťa číslo 3. Ďalšia zmena sa týka linky č. 201418 DS-Kútniky-DS...
SAD Dunajská Streda, a.s. informuje cestujúcich, že od 1.10.2013 dochádza k úprave cestovných poriadkov. Cestovné poriadky sú k dispozícii na našej stránke v sekcii cestovné poriadky.
SAD Dunajská Streda, a.s. informuje cestujúcich, že od 16.9.2013 dochádza k úprave CP. Nové cetovné poriadky sú k dispozícii v sekcii cestovné poriadky/zmeny.
SAD Dunajská Streda, a.s. informuje cestujúcich, že od 2.9.2013 dochádza k zmenám v cestovných poriadkoch. Od 2.9.2013 začne v DS premávať nová linka MHD 2.
SAD Dunajská Streda, a.s. informuje cestujúcich, že cestovný poriadok CYKLOBUSU je prispôsobený kompe do DUNAREMETE (Lipót). Cestovný poriadok:
Od 1.7.2013 sa upravujú vybrané spoje cestovných poriadkov. Cestovné poriadky sú k dispozícii na našej stránke v sekcii cestovné poriadky a zmeny cestovných poriadkov. Zmeny na linkách: 202403, 202406, 202407, 202421, 202426, 202433, 201414, 201422 a MHD v DS 201101.
Tlačivá na vydanie nových čipových kariet alebo predĺženie platnosti čipových kariet nájdete na našej stránke v žiadostiach o dopravnú kartu: http://www.sadds.sk/sk/ziadost-o-dopravnu-kartu. 
Orientačný plán dočasnej provizórnej autobusovej stanice k dispozícii na našej stránke v sekcii služby/prestavba autobusovej stanice http://www.sadds.sk/sk/planovana-prestavba-autobusovej-stanice-v-dunajskej-strede-v-roku-2013 alebo tu:
Od 1.5.2013 dochádza k zmene názvu zastávky Bratislava, Ružinov, Cintorín Ružinov na Bratislava, Cintorín Vrakuňa.
SAD Dunajská Streda, a.s. informuje cestujúcich ze od 1.5.2013 dochádza k úprave CP. dňom 1. 5. 2013 bude zastávka „Dunajská Streda, SLSP“obojsmerná. To znamená, že táto zastávka bude obsluhovaná aj v smere z Dunajskej Stredy všetkými linkami, ktoré majú predmetnú zastávku v kostre linky. Nakoľko zastávka je kapacitne riešená na 2 autobusy, upozorňujem aj na zmeny odchodov autobusov z AS v kritických časových polohách o 14,45 hod. a o 16,15 hod.:   Na odchod z AS o 14,50 hod. budú posunuté...
OD 1.5.2013 do 15.9.2013 opäť premáva cyklobus. Viac informácií na našej stránke v sekcii služby/cyklobus:  http://www.sadds.sk/sk/cyklobus

Stránky