Novinky | SAD Dunajská Streda, a.s.

Novinky

SAD Dunajská Streda, a.s. informuje cestujúcich, že od 16.9.2013 dochádza k úprave CP. Nové cetovné poriadky sú k dispozícii v sekcii cestovné poriadky/zmeny.
SAD Dunajská Streda, a.s. informuje cestujúcich, že od 2.9.2013 dochádza k zmenám v cestovných poriadkoch. Od 2.9.2013 začne v DS premávať nová linka MHD 2.
SAD Dunajská Streda, a.s. informuje cestujúcich, že cestovný poriadok CYKLOBUSU je prispôsobený kompe do DUNAREMETE (Lipót). Cestovný poriadok:
Od 1.7.2013 sa upravujú vybrané spoje cestovných poriadkov. Cestovné poriadky sú k dispozícii na našej stránke v sekcii cestovné poriadky a zmeny cestovných poriadkov. Zmeny na linkách: 202403, 202406, 202407, 202421, 202426, 202433, 201414, 201422 a MHD v DS 201101.
Tlačivá na vydanie nových čipových kariet alebo predĺženie platnosti čipových kariet nájdete na našej stránke v žiadostiach o dopravnú kartu: http://www.sadds.sk/sk/ziadost-o-dopravnu-kartu. 
Orientačný plán dočasnej provizórnej autobusovej stanice k dispozícii na našej stránke v sekcii služby/prestavba autobusovej stanice http://www.sadds.sk/sk/planovana-prestavba-autobusovej-stanice-v-dunajskej-strede-v-roku-2013 alebo tu:
Od 1.5.2013 dochádza k zmene názvu zastávky Bratislava, Ružinov, Cintorín Ružinov na Bratislava, Cintorín Vrakuňa.
SAD Dunajská Streda, a.s. informuje cestujúcich ze od 1.5.2013 dochádza k úprave CP. dňom 1. 5. 2013 bude zastávka „Dunajská Streda, SLSP“obojsmerná. To znamená, že táto zastávka bude obsluhovaná aj v smere z Dunajskej Stredy všetkými linkami, ktoré majú predmetnú zastávku v kostre linky. Nakoľko zastávka je kapacitne riešená na 2 autobusy, upozorňujem aj na zmeny odchodov autobusov z AS v kritických časových polohách o 14,45 hod. a o 16,15 hod.:   Na odchod z AS o 14,50 hod. budú posunuté...
OD 1.5.2013 do 15.9.2013 opäť premáva cyklobus. Viac informácií na našej stránke v sekcii služby/cyklobus:  http://www.sadds.sk/sk/cyklobus
Vážení cestujúci,  spoločnosť SAD Dunajská Streda, a.s. plánuje od mája do októbra 2013 zrealizovať prestavbu Autobusovej stanice v Dunajskej Strede, vrátane vytvorenia nových verejných parkovísk. Viac podrobností v sekcii Sluzby/prestavba autobusovej stanice

Stránky