Platba bankomatovou kartou | SAD Dunajská Streda, a.s.

Platba bankomatovou kartou

Často kladené otázky k platbe bankovou kartou:  
 
V čom spočíva zlepšenie systému platby pomocou bezkontaktných bankových kariet? 
V našich vozidlách sme ako prví na Slovensku zaviedli modernejší spôsob využívania bankových kariet. Podľa pravidiel kartových asociácií VISA / MasterCard určených pre dopravné systémy sa teraz spracovávajú všetky platby v tzv. off-line režime. Tento režim umožňuje zrýchlenie odbavenia bankových kariet, súčasne v ňom dochádza ku kumulácii súm za každý predaný lístok, kumulovaná hodnota je strhnutá v rámci jednej spoločnej transakcie. Nestrhávajú sa tak čiastky za jednotlivé lístky ale za definované obdobie, presne podľa regulí VISA / MasterCard. 
 
Kedy budú peniaze odpočítané z môjho účtu? 
VISA a MasterCard majú odlišné spôsoby zúčtovania transakcií, ktoré dopravca ani spracovávateľská banka nie sú schopní ovplyvniť. VISA karty sú zúčtované jednou čiastkou na dennej báze. V prípade kariet MasterCard môžu byť transakcie zúčtované spolu za niekoľko dní. Platnosť kariet MasterCard býva overovaná vykonaním rezervácie na 1€, ktorú uvidíte v blokáciách na svojom účte. Po zúčtovaní cestovného je táto blokácia uvoľnená. 
 
Je potrebné pri používaní platobných kariet v autobusoch zadávať PIN? 
Nie. Terminály v autobusoch nebudú vyžadovať zadanie PINu. 
 
Ktoré platobné karty môžu byť použité? 
Použité môžu byť všetky bezkontaktné platobné karty VISA a MasterCard (debetné, kreditné, predplatené). 
 
Čo musím urobiť v prípade straty alebo krádeže platobnej karty? 
Pri krádeži alebo strate karty je potrebné kontaktovať banku, ktorá kartu vydala, a tá zaistí zablokovanie karty. V prípade, že po strate alebo krádeži boli kartou vykonané transakcie, musíte ich ako držiteľ karty reklamovať u svojej vydavateľskej banky. Prípadné zneužitie transakcií bezkontaktnou platobnou kartou je chránené zákonom, podobne ako ostatné neoprávnené použitie platobnej karty. 
 
Prikladáme k tomu informáciu, že v závislosti od vydavateľskej banky môže nastať situácia, že platobnú kartu systém odmietne. Môže to byť spôsobené z viacerých dôvodov. 
 
Niektoré dôvody môžu byť: 
1. platobná karta nebola ešte aktivovaná a je potrebné pred použitím v doprave vykonať transakciu prostredníctvom kontaktného rozhrania a zadania PINu v niektorom obchode alebo bankomate. 
2. karta nedisponuje dostatočným kreditom. 
3. karta bola nahlásená ako stratená alebo odcudzená. 
4. karta nedisponuje bezkontaktným rozhraním, alebo ho má cestujúci vypnuté (napríklad v bezpečnostných nastaveniach). 
5. karta je starého typu, ktorý neumožňuje vykonávať off-line autorizáciu. 
Odporúčame aby si cestujúci pred rutinným používaním najskôr vyskúšal či jeho platobná karta bude vo vozidle akceptovaná.
 
 
DOČASNÉ ZABLOKOVANIE BANKOMATOVEJ PLATOBNEJ KARTY

Z dôvodov bezpečnosti medzibankových operácií sa môže stať, že pre naše platobné terminály (strojčeky na výdaj cestovných lístkov) sa bude Vaša bankomatová karta javiť ako dočasne zablokovaná.

Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste v takomto prípade mali pri sebe dostatočnú hotovosť na zaplatenie cestovného.

Tento problém je mimo dosahu vodiča a našej spoločnosti, preto Vám ďakujeme za pochopenie.

Cookies