Predplatné lístky od 1.1.2023 | SAD Dunajská Streda, a.s.