Rodinný lístok | SAD Dunajská Streda, a.s.

Rodinný lístok

 

Trnavský samosprávny kraj zavádza od 1.7.2020 nový druh cestovného lístka – Rodinný cestovný lístok.

Podmienky za ktorých sa bude možné prepravovať na „rodinný lístok“:

- Cestovný lístok bude platný na všetkých linkách dopravcov (ARRIVA Trnava, SKAND Skalica a SAD Dunajská Streda) ktoré prevádzkujú na základe výkonov vo verejnom záujme a to v soboty, nedele, sviatky a dni pracovného pokoja a voľna.

Viac info na nasej stranke v menu sluzby: https://www.sadds.sk/sk/rodinny-listok


Cookies