UPOZORNENIE pre cestujúcich – užívateľov parkoviska AS | SAD Dunajská Streda, a.s.

UPOZORNENIE pre cestujúcich – užívateľov parkoviska AS

UPOZORNENIE pre cestujúcich – užívateľov parkoviska AS

  1. Parkovisko pre osobné vozidlá na autobusovej stanici v Dunajskej Strede slúžia pre aktívnych cestujúcich, ktorí sú držiteľmi dopravnej karty (DK) SAD Dunajská Streda, a. s.

  2. Aktívnym cestujúcim sa rozumie cestujúci, ktorý medzi vstupom na parkovisko a výstupom z neho zakúpi z DK u dopravcu SAD Dunajská Streda, a. s., aspoň jeden cestovný lístok na prímestských linkách vykonávaných menovaným dopravcom. V takomto prípade je použitie parkoviska bezplatné

  3. V prípade použitia parkoviska bez použitia dopravných služieb dopravcu SAD Dunajská Streda, a. s., teda bez kúpy cestovného lístka, bude výstup z parkoviska umožnený, avšak ďalší vstup do parkoviska už umožnený nebude, príde k blokácii DK pre vstup na parkovisko. Funkcionalita DK pre využívanie dopravných služieb bude zachovaná

  4. DK je možné deblokovať úhradou parkovného z DK vo výške 3,30 € v predpredaji (informačnej kancelárii) na autobusovej stanici, resp. v ktoromkoľvek autobuse prímestskej dopravy u vodiča. Deblokácia prebehne v priebehu cca 10 min.

  5. Neaktívnym držiteľom DK (dovoz a odvoz cestujúceho a batožiny) je umožnený bezplatný vstup na parkovisko a následný výstup z neho v dobe do 30 min. bez zablokovania DK


SAD Dunajská Streda, a. s.

Cookies